Logo SciDev.Net SciDev.Net yw prif ffynhonnell newyddion, safbwyntiau a dadansoddiad dibynadwy ac awdurdodol y byd am wyddoniaeth a thechnoleg ar gyfer datblygu byd-eang.

Ein Cenhadaeth yw defnyddio newyddiaduraeth annibynnol i helpu unigolion a sefydliadau i gymhwyso gwyddoniaeth wrth wneud penderfyniadau er mwyn gyrru datblygu teg, cynaliadwy a lleihau tlodi.

Mae SciDev.Net yn rhan o CAB International ( CABI ) - sefydliad dielw sy'n gwella bywydau pobl ledled y byd trwy ddarparu gwybodaeth a chymhwyso arbenigedd gwyddonol i ddatrys problemau mewn amaethyddiaeth a'r amgylchedd.


Media skills for scientists
Yasser Teilab

Sgiliau cyfryngau i wyddonwyr

Cymerwch reolaeth wrth gyfathrebu â newyddiadurwyr

Wedi ei bweru gan:

Logos SciDevNet a Script

Pris : £ 120

Am ddim tan 01.12.2020